Zoeken op
Actuele watertemperatuur: °

Knokke-Heist vergroent met nieuw stadsrandbos van 27 hectare groot

Op maandag 25 januari 2021 vond in het akkerland ten westen van het Duinenwatermeer in Knokke-Heist de eerste spadesteek plaats voor het aanplanten van een volledig nieuw stadsrandbos. Deze bijkomende groene long, gelegen tussen Duinenwater en Duinbergen, zal bestaan uit een echt ecologisch natuurbos in combinatie met een speelbos. Het gebied wordt doorsneden door waterlopen en wandel-, fiets en ruiterpaden. Voor de aankoop van deze gronden heeft het gemeentebestuur 3 miljoen euro voorzien. Voor de aanleg van een 50.000-tal bomen is er in het meerjarenplan voorlopig 2 miljoen euro uitgetrokken. Het stadsrandbos is een realisatie van het gemeentebestuur Knokke-Heist in nauwe samenwerking met het ontwerp- en adviesbureau Arcadis, het architectenbureau Generiek en Bos+.

stadsrandbos panorama

Uniek voor Vlaanderen 

Kris Demeyere, schepen van Stedenbouw, Landbouw en visserij, Milieu, Lokale economie en Waterbeheersing: “Het project dat we vanaf vandaag realiseren, de aanleg van 27 hectare nieuw bos is qua omvang en concept een primeur in de geschiedenis van Knokke-Heist en voor zo ver we weten wellicht ook uniek voor Vlaanderen. Slechts 2 hectare is compensatie van bomen die gerooid werden voor de bouw van de nieuwe Ravelingen in de Koudekerkelaan en tussen Elizabetlaan en Knokkestraat in het kader van de realisatie van de nieuwe doortocht van Heist. De overige 25 hectare akkers en weiden worden dus doelbewust door het gemeentebestuur van Knokke-Heist omgevormd tot een bos om zo onze badplaats uit te breiden met een nieuwe groene long”.

aanplanten bomen stadsrandbos

Eerste fase: aanleg 12 400 bomen op 4,5 hectare 

De eerste realisatie van dit project is de aanplant van 4,5 hectare polderbos.  Tussen 25 januari en 1 maart 2021 worden 12.400 bomen geplant om een beginnend bos te vormen. Er werd gekozen voor jong plantgoed (80 tot 120 cm hoog) in een dicht plantverband (1,5 m tussen elk boompje). Jong plantgoed wortelt beter en kan zich beter aanpassen aan de nieuwe omstandigheden dan ouder plantgoed. Daardoor komt het ook beter droge zomers door. Door het dichte plantverband ontstaat er concurrentie tussen de boompjes, waardoor ze snel de hoogte in groeien en er sneller een bosgevoel ontstaat.

aanplanten bomen stadsrandbos

Grote biodiversiteit 

Er zijn zones voorzien met boomsoorten die veel licht doorlaten en andere die meer schaduw werpen. In de eerste fase gaat het om boomsoorten zoals fladderiep, grauwe abeel, haagbeuk, lijsterbes, populier, ruwe berk, schietwilg, tamme kastanje, winterlinde, zomereik en gewone esdoorn.  Deze grote variatie zorgt voor een afwisseling in de vegetatie op de bodem en dus ook voor een grote biodiversiteit. Langs de huidige bestaande paden is gekozen voor een aaneengesloten beplanting van snelgroeiende soorten. Op die manier ontstaat vlug een bosgevoel en worden de boompjes in de kern van de aanplanting beschermd tegen wind. In de kernen worden niet alle plantvakken beplant waardoor er plaats is voor natuurlijke verjonging van bomen en struikgewas.

aanplanten bomen stadsrandbos

Avontuurlijk speelbos voor jongeren 

In de volgende fases wordt dit ecologisch waardevol polderbos niet alleen stelselmatig verder uitgebreid maar wordt er speciaal voor onze jeugd ook een apart speelbos aangelegd met o.a. uitdagende klautertoestellen, een avontuurlijk balanceerparcours, boskamers met braamstruiken, een spannend labyrint tussen bessenstruiken en een open speelweide met wilgenhutten om zalig te verpozen. Het bos wordt doorsneden door afzonderlijke fiets-, wandel- en ruiterpaden langs rustgevende wateraders en bosvijvers.

Aanplanting gerealiseerd tegen het voorjaar van 2022 

Als alles volgens plan verloopt zou de aanplant en aanleg van deze 27 hectare bos tegen het voorjaar van 2022 volledig gerealiseerd moeten zijn.  Om van een echt bos te kunnen genieten zal het wel nog 20 tot 30 jaar duren eer alle bomen volgroeid zijn. De nieuwe bosrand wordt op termijn ook nog eens geflankeerd door een ecogolf met 3 x 7 holes met vijvers en duinen.

Voor meer info: https://www.knokke-heist.be/stadsrandbos

nl_BENL